Vägguttag

Vägguttag för antenn finns i många olika varianter.

Det här är kan man säga en hel vetenskap.

Enkelt förklarat; skall du bara ha ett uttag i slingan skall det vara ett slututtag/serieuttag avslutat med ett slutmotstånd, skall du ha flera skall de på vägen vara med en viss dämpning beroende på hur många som ingår i slingan, och det sista skall vara ett slututtag.

Hur gör man en korrekt antenn-installation med ett nät med flera uttag?

Det där är en fråga som kräver sitt svar. Vi skall försöka att reda ut begreppen här.

Vi vet att det är mycket text att läsa, men det behövs för att man skall förstå, ta dig tiden så blir du mycket klokare!

När man bygger ett antenn-nät finns två sätt att göra det:

Stjärn-nät: Alltså en fördelningspunkt med separat kabel till varje uttag!

 

Kaskad-nät (Seriekoppling): En slinga med flera uttag efter varandra.

Kaskadnät

 

I stora installationer är det ju en kombination av båda.

Finns möjligheten skall man alltid välja Stjärn-nät!

Det ger på ett enkelt sätt ett balanserat nät med jämn nivå i alla uttag!


För att få förståelse så skall vi börja med lite grundläggande antenn-teknik.

En signal dämpas (minskar i styrka) av två olika orsaker: Uppdelning till flera och dämpning i kabeln.

Uppdelning till flera

När man förgrenar signalen på ett eller annat sätt så tappar man styrka. Frågan är var man vill tappa den. I ett stjärn-nät så tappar man allt i fördelningspunkten och därmed lika mycket per uttag (plus kabelns dämpning). I ett kaskad-nät tappar man i genomgången mellan uttagen och utkopplingen (när man tar ut signalen till en tv). Denna dämpning sker oavsett om en tv är inkopplad i uttaget eller ej.

Uttag finns med många olika värden och det är det man jobbar med för att skapa balansen.

Ett uttag har två olika dämpningar; genomgångsdämpning och utkopplingsdämpning.

Ju högre utkopplingsdämpning desto lägre genomgångsdämpning samt tvärtom.

Vidare så skiljer det mycket mellan olika uttag från olika tillverkare, man skall inte köpa det billigaste kina-tjafset man hittar, då får man problem. Om ett uttag kostar 45:- eller 90:- spelar ju faktiskt inte så stor roll i det långa loppet, det skall ändå sitta där ett antal år.

Just nu jobbar jag med ett verkligt "case" som ser ut på följande sätt:

Antenn med inbyggd förstärkning på taket, kabel ner till en nätdel med två utgångar. Den ena utgången går till två tv (grenat med ett vanligt t-kors = ca 3,5db dämpning per tv) Andra utgången går till en slinga med 4 uttag.

Dessa 4 uttag är "slentrianmässigt" valda med en utkopplingsdämpning på 4db och då brukar genomgångsdämpningen vara 3-5db (i ett kvalitetsuttag, i skräp kan den vara betydligt högre).

Detta innebär att slingan ser ut som följer:

Uttag 1 = -4db (plus kabelns dämpning)

Uttag 2 = -4db (utkoppling) och -4db (genomgång i uttag 1) = -8db (plus kabelns dämpning)

Uttag 3 = -4db (utkoppling) och -8db (genomgång i uttag 1 och 2) = -12db (plus kabelns dämpning)

Uttag 4= -1db (utkoppling) och -12db (genomgång i uttag 1, 2 och 3) = -13db (plus kabelns dämpning)

Det säger sig själv att med en sådan obalans i nätet så blir det inte bra.

Vad man måste göra då är att anpassa uttagen i slingan med olika dämpning för att uppnå balans. Detta är inget vi rekommederar att man gör själv då det är ganska knepigt, dock hjälper vi gärna till att räkna ut detta, det enda vi vill är ju givetvis att man köper delarna av oss. Dels för att vi skall få ut något av vårt arbete, men också för att veta vilka produkter som används för att kunna supporta efteråt om något inte fungerar som det var tänkt.

Ett nät kan ju också vara en kombination av kaskad och stjärna, då blir det ännu klurigare att räkna rätt. Likaså om ett nät är assymetriskt, alltså består av olikformade slingor, exempelvis en slinga med två uttag och en annan med fyra. Allt detta kan vi hjälpa till med att räkna på.

Isolation

Isolation är en "avskärmning" man eftersträvar mellan uttagen i ett nät. Detta för att apparaterna som är inkopplade till uttagen inte skall störa/påverka varandra. Isolationen består i den dämpning som finns i alla ingående delar i nätet och räknas fram olika beroende på om man har stjärna eller kaskad. I hyresfastigheter/kabeltv finns ett isolationskrav mellan två uttag på 42db.

Därför skall man inte välja uttag med för låg dämpning, man bör alltid ha minst 6-8db i varje uttag.

Det finns även andra anledningar till att man alltid skall avsluta en installation med ett uttag istället för att dra kontakten direkt från en splitter/förstärkare/antenn till tv:n. Bl.a. för att komma tillrätta med fenomen som exempelvis stående våg mm. Detta är ganska nya rön som man har kommit fram till efter att ha analyserat ett stort antal case med problem med just mottagning av digitaltv, detta blir mer och mer tydligt när det har blivit fler muxar/kanaler i nätet.

Men vi skall inte gräva för mycket i det tekniska utan koncentrera oss på att vi alltid eftersträvar minst 6-8 db i varje uttag.

Vi säljer alla typer av uttag med alla dämpningar, vi har också det mesta på lager! MEN För att undvika felbeställningar så har vi inte alla sorter i shopen, kontakta oss istället! Vi bits inte, vi hjälper dig!

 

Varför man skall undvika kaskadnät!

När man bygger kaskadnät (lägger flera uttag i serie) så är det väldigt svårt att få till en bra lösning. Därför är det extra tråkigt när kunder hör av sig lite för sent snarare än innan de börjar installera.

Vi har en kund som gjort detta misstag och lagt en enda kabel i en slinga till 6 olika platser. Dessutom med en total kabel-längd på runt 37 meter från första till sista plats. Alltså en dämpning endast i kabeln på 7,4db.

Lägg till det genomgångsdämpningen på alla uttagen så inser man snart att detta borde vara en omöjlig uppgift att lösa.

Men eftersom vårt motto är: "Ingenting är omöjligt, det handlar bara om; Tid, Pengar och Envishet!

Vi gav oss på projektet! 

 

Med en speciell förstärkare och mycket klurande löste vi denna installation med en skillnad i signalstyrka på alla uttagen som höll sig under 2,6db mellan högsta och lägsta. I en proffesionell installation är det tillåtet med en differens på 7db, dock tycker vi det är alldeles för högt, vi försöker alltid att hitta en lösning som håller sig under 2db. Det var dock inte möjligt här.

Så här såg svaret ut när installationen var klar:

Tjena,
Ville bara meddela att det blev kanonbild i alla uttag då nedanstående monterades i somras. Tackar! /T