Kabel-TV i allmänhet och Comhem i synnerhet.

Om du bor i ett hus med Kabel-tv, och i synnerhet Comhem så är det mycket att tänka på innan du ger dig in och härjar i tv-installationen.

Ett kabel-tv nät är (om det är rätt konstruerat, vilket Comhem alltid är) minutiöst beräknat med avancerad datorprogram där alla delar i nätet (uttag, splitters, avtappare och förstärkare) har en specifik egenskap för att kunna leverera en signalstyrka som är så lik som möjligt i alla uttag i systemet.

Det innebär att om man ger sig in i nätet och kopplar på fler uttag, eller en splitter eller liknande så åsidosätter du dessa beräkningar som kan få konsekvenser inte bara hos dig, utan även hos dina grannar, både i samma hus och på andra ställen i nätet.

Ibland är dessutom kabeldragningen i radhus, kedjehus och lägenhets-hus utförd vertikalt, d.v.s. mellan våningarna. Det innebär att den kabeln som kommer in till dig i ett uttag inte går vidare till ett uttag hos dig, utan hos en eller flera grannar ovanför eller under dig.

Om du då kopplar loss där och gör förändringar i nätet kan det få allvarliga konsekvenser. Dessutom blir du när detta framkommer (det gör det alltid vid en felsökning) ersättningsskyldig för felsökning/åtgärd.

Dessutom är de nyare näten med galvaniskt avskilda uttag (vissa med vanliga tre hål i väggen med) datorövervakade, och man kan på uttaget när definiera var felet uppstått. Det innebär att en installatör kan knacka på dörren när man ger sig på sådant.

Därför skall man alltid plocka signalen ut ur ett tv-uttag innan man väljer att sprida den till flera rum.

Efter uttaget placerar man en förstärkare med en eller flera utgångar, väljer man en utgång så monterar man sedan en splitter. Från den splittern drar man kablar till de olika platserna man vill ha tv.

Här är det oerhört viktigt att välja rätt typ av splitters/avtappare och uttag beroende på hur man gör installationen. Syftet är ju att man när det är klart skall ha identisk signalstyrka på alla ställen. Om kablarna skiljer i längd så måste då kabeldämpningen räknas med vid val av uttag.

VI råder inte någon att försöka konstruera ett sådan installation på egen hand. Det blir väldigt lätt fel, och har man valt fel produkter kanske man behöver göra om allt från början för att få det att fungera.

Det är då bättre att ta vår hjälp för design och beräkning. Du får ett nät som är perfekt anpassat och som (om du gör rätt) kommer att fungera klockrent. Det enda vi begär är att du köper produkterna av oss (till ungefär samma priser som på alla andra ställen) och att du inte blandar in produkter från andra ställen. Först då kan vi garantera att det kommer att fungera.

Vi har gjort många sådana här lösningar, den största var en lägenhet i Stockholm som skulle sprida från ett uttag till två olika slingor, med väldigt varierande kabel-längder och antal uttag.

För att få ordning på den installtionen var vi tvungna att räkna med både avtappare och diverse olika uttag.

 

 

Vår lösning gav en differens på 1,1db mellan högsta och lägsta.